Sản phẩm cho doanh nghiệp, khối Chính phủ
Hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP)

Hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP)

Ngày: 23/03/13 94292 lượt xem
ERP (Enterprise Resource Planning) là "hệ thống tiêu chuẩn sản xuất mới" bao gồm hệ MRP (Material Resource Planning), tài chính (Finance) và nguồn nhân lực (Human resources) được tích hợp toàn diện với nhau trên một cơ sở dữ liệu thống nhất. (Định nghĩa theo CIO) . Vì thế, ...